Производство на пътни знаци и табели, аксесоари за сигнализация

Високотехнологична обработка на метални листове ламарина
Продукти
Проектиране и производство на стандартна пътна сигнализация
Продуктов каталог
Услуги
Фирмата осъществява цялостния процес на производството на вертикална пътна сигнализация...
повече в "Услуги"
Обща информация

История

„Микони" е частна компания, създадена през 1995 г.
Първоначално фирмата започва дейността си като едноличен търговец /ЕТ/, а през 2004г. е учредено дружеството “Микони” ООД, което придобива търговското предприятие и продължава дейността му.


Дейност

1/ Фирмата организира и специализира дейността си в производството на:
• Стандартни пътни знаци и табели за сигнализация на движението по пътищата
• Улична и туристическа сигнализация
• Знаци и табели по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда
• Предпазни съоръжения, парапети и огради
• Аксесоари и елементи за градска среда
• Метални конструкции и системи за укрепване
• Детайли и заготовки от листова ламарина, тръби и профили

2/ Фирмата предлага услуги в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина и производство на стандартни и нестандартни детайли и метални заготовки, приложими в различни области.

Дружеството е участвало многократно в изпълнението на държавни и обществени поръчки. Клиенти на фирмата са както публични, така и частни организации, много български и чужди фирми.
За годините на своята дейност, „Микони" ООД доказа, че е надежден партньор и се наложи като водеща компания в сектора за производство на вертикална пътна сигнализация.


Мисия и политика

Дружеството се стреми да отговоря на все по-високите изисквания на клиентите, да работи в съответствие с европейските и световни стандарти за качество, да разширява присъствието си на пазара, да поддържа безупречна репутация.

В своята дейност, дружеството спазва следните основни принципи:
• лоялност и уважение към партньорите
• постоянен процес на иновация и модернизация
• повишаване ефективността на технологичния процес
• поддържане високо качество на продукцията
• експедитивност и гъвкавост

Новини
Посещение на изложение HANNOVER MESSE 2016
Повече информация