Производство на пътни знаци и табели, аксесоари за сигнализация

Високотехнологична обработка на метални листове ламарина
Продукти
Проектиране и производство на стандартна пътна сигнализация
Продуктов каталог
Услуги
Фирмата осъществява цялостния процес на производството на вертикална пътна сигнализация...
повече в "Услуги"
Производствени сертификати

• Сертификат за одобрение на Система за управление на качеството
  ISO 9001:2008

• Сертификат за одобрение на Система за управление на околната среда
  ISO 14001:2004

• Сертификат за одобрение на Система за управление на здравословни и безопасни
  условия на труд
  ISO BS OHSAS 18001: 2007

• Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели - в съответствие с
  Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 г.
  /Регламент за строителни продукти - CPR/

• Технологичен сертификат на 3М за съответствие на производствения процес с
  технологичните изисквания за работа с материали на 3М

 

   
 

Новини
Посещение на изложение HANNOVER MESSE 2016
Повече информация