Производство на пътни знаци и табели, аксесоари за сигнализация
Високотехнологична обработка на метални листове ламарина
За въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана - Група В