Производител на стандартни пътни знаци и табели, аксесоари за сигнализация, табели за противопожарна безопасност и охрана на труда
За въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана - Група В