Производство на пътни знаци и табели, аксесоари за сигнализация

Високотехнологична обработка на метални листове ламарина
Продукти
Проектиране и производство на стандартна пътна сигнализация
Продуктов каталог
Услуги
Фирмата осъществява цялостния процес на производството на вертикална пътна сигнализация...
повече в "Услуги"
Новини

МИКОНИ - изложител на Хановер 2017

3 април 2017


От 24-ти до 28-ми април 2017 г., МИКОНИ ще вземе участие в международното изложение HANNOVER MESSE 2017 в Германия, където компанията ще представи своите производствени възможности в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина.
МИКОНИ ще ви посрещне в зала 6, щанд D02.
 

 Участие на MIDEST 2016 в Париж


12 декември 2016MIDEST e най-голямото специализирано изложение за индустриални поддоставки, технологии и оборудване, което се провежда ежегодно от 1971 г.
За трета поредна година МИКОНИ взе участие в това международно събитие, което се проведе в периода 6-9 декември в Париж, Франция. 

На MIDEST компанията представи своята дейност в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина и проведе ползотворни срещи с потенциални инвеститори и бизнес партньори.
МИКОНИ е една от 12-те български компании, които представиха България на изложението. Участието е организирано от ИАНМСП по проект №BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Виж :  

- http://www.sme.government.bg
- http://www.smolyannews.com


 Успешно изпълнен Проект по
ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020


28 ноември 2016

 

 

През месец Ноември успешно е приключен Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“, който се изпълнява по процедура за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
По проекта са направени инвестиции в ново високотехнологично оборудване за обработка на метални листове като са доставени, инсталирани и пуснати в експлоатация следните активи:
  - Щанцова машина TRUMPF TruPunch 3000 – 1бр.
  - Роботизирана система за автоматично заваряване Panasonic PerformArc PA-MT – 1 бр.
С реализирането на проекта се очаква да се повиши производствения капацитет и експортния потенциал на компанията. Общата стойност на проекта е 959 195,00 лв., от които 570 721,02 лв. европейско финансиране и 100 715,48 лв. национално съфинансиране.

Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

 "Новото поколение технологии за листообработка" на EuroBLECH 2016

31 октомври 2016
От 25-29 Октомври в Хановер, Германия се проведе 24-тото международно изложение за машини и технологии за листообработка EuroBLECH 2016.

"Новото поколение технологии за листообработка" беше основната тема на тазгодишното издание на изложението, чрез която ясно се отразява тенденцията към цифровизация и интелигентно производство в съвременната обработка на метални листове.

Като специални гости на щанда на Трумпф, управителите на Микони имаха удоволствието да присъстват на живо на впечатляващата презентация „TruConnect – цялостно решение за интелигентна фабрика“, победител в категорията „Фабрика на бъдещето“.

 Посещение на изложение HANNOVER MESSE 2016 - 05.05.2016


Представители на фирма Микони посетиха специализираното изложение HANNOVER MESSE 2016, което се проведе в периода 25 – 29.04.2016 г. в гр. Хановер, Германия.
Това е най-голямото международно изложение в света за индустриални технологии и оборудване, което се провежда ежегодно от 1947 г.

 КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
- 25.04.2016


На 21 и 22 април в гр. Хисар, се проведе конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“, където „Микони“ взе участие и представи своя видео-презентация.
Събитието беше организирано от „Българска браншова асоциация пътна безопасност“, съвместно с Българска браншова камара „Пътища“ и беше открито от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

 

 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В МИКОНИ
- 20.04.2016


На 19 април 2016 г. в „Микони“ ООД се проведе „Ден на отворените врати“.
Експертите на Областен информационен център – Смолян, заедно с журналисти, ученици от Професионалната гимназия по техника и технологии – гр. Смолян и директора на Гимназията, посетиха производствената база на „Микони“.

Гостите изгледаха кратък филм, който представя дейността на фирмата, а след това отблизо разгледаха високотехнологичните машини и се запознаха с производствения процес.
„Микони“ ООД представи резултатите от приключилия проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013, както и целите на текущия проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Беше споделен опита на фирмата в изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС, както и положителния ефект, който те оказват за повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на компанията.
Събитието се проведе в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“ и беше широко отразено от медиите.
 

- Facebook
- www.eufunds.bg
- www.haskovo.net
- www.smolyan.bgvesti.net
- www.smolyannews.com
- rodopismolian.blogspot.bg
- Video 1
- Video 2

 

 Посещение на „Intertraffic – Amsterdam 2016” - 11.04.2016


Представители на фирма Микони посетиха Intertraffic Amsterdam 2016, което е най-голямото в света специализирано изложение за инфраструктура, пътна безопасност, управление на трафика, паркиране и интелигентна мобилност.

На изложението бяха представени най-новите европейски и световни тенденции относно безопасността при изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната инфраструктура. Intertraffic Amsterdam 2016 се проведе в периода 5-8 април в Амстердам, Холандия.

 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 21.03.2016

 

 

„МИКОНИ" ООД като бенефициент по Договор за БФП и във връзка с изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“, публикува:

Тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет:
„Доставка на машини за обработване на метал“ с две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка на Щанцова машина“
Обособена позиция №2: „Доставка на Роботизирана система за автоматично заваряване“


Документацията е валидна до: 31.03.2016 г.

- Тръжна документация

Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

 SOS Фирма Приятел - 06.01.2016


През 2016 г. „Микони“ ООД се присъедини към Програмата „SOS Фирма Приятел“.
Програмата помага на деца, лишени от родителска грижа или в риск от изоставяне.

Дарените средства по тази програма се използват за повишаване качеството на образованието и покриване на медицински и ремонтни разходи за децата и младежите от SOS Детски селища България.

Виж: http://sosbg.org/corporate-partners/sos-friend-company-program/

 

 ДОГОВОР по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - 23.12.2015
 


МИКОНИ ООД е сред одобрените кандидати за финансиране по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
С проекта се предвиждат инвестиции в нови материални активи, чрез които се цели повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на компанията.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан през мес. Декември, 2015.

Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ - 15.10.2015


От 17 до 20 ноември 2015 г. „МИКОНИ“ ООД ще вземе участие в най-голямото международно специализирано изложение за индустриални поддоставчици MIDEST 2015, което ще се проведе в Париж, Франция.

На изложението фирмата ще представи своята дейност в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина и производство на стандартни и нестандартни детайли и машинни елементи, приложими в машиностроенето, дървообработването и архитектурата.

Участието е финансирано със средства от Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 20 ГОДИНИ "МИКОНИ"

Посещение на „Intertraffic – Istanbul 2015” - 11.06.2015

По повод 20-годишния юбилей, в края на месец Май, за цялата фирма беше организирана екскурзия до Истанбул с колективно посещение на специализираното изложение „Intertraffic - Istanbul“, 27-29 май 2015.


 

 

 20 ГОДИНИ "МИКОНИ"

Рекламно-информационна кампания - 20.04.2015

За популяризиране на събитието са поставени големи рекламно-информационни постери на фирмените сгради. Реклама е публикувана в няколко местни информационни портала, както и в специализирани браншови сайтове.


- www.bbars.bg

- www.bgroads.com


- www.smolyaninfo.com- www.smolyannews.com- www.smolyandnes.com
 
 20 ГОДИНИ „МИКОНИ“ - 20.02.2015

През настоящата 2015 г. фирма „Микони“ отбелязва 20 години от създаването си.
По този повод, през годината ще се проведат поредица от събития и прояви.

 

 ПОКАНА - 20.10.2014


От 04-07 ноември 2014 г. „МИКОНИ“ ООД ще вземе участие в най-голямото международно специализирано изложение за индустриални поддоставчици MIDEST 2014, което ще се проведе в Париж, Франция.

На изложението ще бъдат представени технологичните възможности на фирмата в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина и производство на стандартни и нестандартни детайли и машинни елементи, приложими в машиностроенето, дървообработването и архитектурата.

Ще се радваме да ни посетите на щанд Т123, палатa 6.

Участието ще се осъществи по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Повече информация в сайта на MIDEST

- Покана
 
 ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ – ДАРЕНИЕ ЗА ОБЩИНА САМОКОВ - 19.09.2014

Асоциация „Пътна безопасност” чрез фирмите „Микони” и „Пътна сигнализация” направи дарение на Община Самоков, с което беше осигурено безопасното пресичане на малките ученици /от 1 до 4 клас/ от НУ „Станислав Доспевски” по един от най-натоварените булеварди в града.
Новата пешеходна пътека „английска зебра“ и допълнителната светлинна сигнализация са изпълнени по най-новите съвременни технологии и европейски изисквания.
Модерното съоръжение влезе в експлоатация в самото навечерие на новата учебна година.

- Още информация
 
 „МИКОНИ“ С ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТА
ЖЕКОВ-СИН НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЛИ СЛИВЕН 2014
- 10.09.2014Академията за безопасно шофиране, основана от Павел Жеков взе участие със свой екипаж в 34-ото Рали Сливен, което се проведе на 05-07 септември 2014 г.
Пилот на Автомобила Мазда 323 4WD, с който Жеков стана европейски шампион през 1993 г., този път беше неговия син и преподавател в академията Васил.

 

Академията за безопасно шофиране е член на Асоциацията „Пътна безопасност“. За това, освен шоу за публиката, от екипажа направиха и кампания сред феновете на спорта под мотото „Автомобилът е оръжие, научи се да го контролираш“, с която показаха, че улиците не са място за състезания.

Участието на пилота Жеков-син в ралито се реализира с подкрепата на „Микони“ ООД, която също е член на Асоциацията „Пътна безопасност“.

     
 
 В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКДЕН - 22.04.2014

В навечерието на Великден бе монтирана изящна врата - дарение на храма "Св. Власий" в едноименния морски град.
Дизайнът е по проект на Георги Андреев. Вратата е изработена от екип на "Микони" ООД.

Част от производствения процес може да се види тук:

- Видео клип

- Снимки
 
 ПРОЕКТ „ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ“ - 20.03.2014

През месец Март 2014 г. успешно приключиха всички дейности по „Публичност и визуализация“ за обектите от Първи етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

С различни дейности и мероприятия бяха отразени стартирането на ремонтните работи, текущото изпълнение, както и успешното завършване на възстановителните дейности и приемането на готовите пътни отсечки. С изпълнението на дейностите и мероприятията по „Публичност и визуализация“, във връзка с пътно-ремонтните работи на обектите от първи етап на ОПРР 2007-2013г., са постигнати следните резултати:
- популяризиране на факта, че ремонтните дейности на съответната пътна отсечка са извършени благодарение на финансирането от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие;
- пряко визуално въздействие на аудиторията чрез присъствие на логата на ЕФРР и ОПРР, както и чрез послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретния проект;
- привличане на общественото и медийното внимание върху старта и успешния край на рехабилитационните работи по важни за региона пътни участъци;
- по-голяма публичност и информираност относно извършваните пътно-ремонтно възстановителните дейности, както и за очакваните и постигнатите резултати.

Дейността е по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/2.1-01/2007/001 по ОПРР. Възложител на Договора за осъществяване на дейност “Публичност и визуализация” за обектите от първи етап на ОПРР 2007-2013г. е Агенция “Пътна инфраструктура”.
Изпълнител на Договора е Гражданско дружество „Информирани за европейските пътища”, в което участват „Микони“ ООД и „Стандарт Нюз“ ЕАД.


„Микони“ ООД самостоятелно е изпълнило и друг подобен Договор за осъществяване на дейност “Публичност и визуализация” за ЛОТ 31, включен в списъка с проекти в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) по Оперативна програма „Регионално развитие”.

- Списък с обекти
 
 ГРАМОТА „КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ 2013“ - 06.01.2014На 20.12.2013 г. в Зала 3 на Националния дворец на културата, на официална церемония бяха връчени годишните награди „Конкурентна България“ 2013 за най-успешен проект по ОП „Конкурентоспособност“ за 2013 г.
„МИКОНИ“ ООД получи ГРАМОТА за най-успешен проект по ОП „Конкурентоспособност“ в категорията „Технологична модернизация“ за 2013 г.


 ОТКРИТ УРОК „В СВЕТА НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ“ - 09.12.2013

От 18 до 24 ноември се отбеляза Световната седмица по предприемачество.

В тази връзка, на 22 ноември в производствената база на „Микони“ ООД се проведе открит урок „В света на пътните знаци“.
С тази инициатива, четвъртокласниците от І СОУ “Св.св. Кирил и Методий“ – Смолян, работещи по програмите на Джуниър Ачийвмънт България, с класен ръководител г-жа Юлия Митрева, отбелязаха Световната седмица по предприемачество.
При посещението си във фабриката на „Микони“ ООД, малките четвъртокласници се запознаха отблизо с производството на пътните знаци. Децата имаха възможност да се включат в образователни игри и да покажат своите знания за безопасно движение.

Мисията на Джуниър Ачийвмънт България е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си.

- Още информация

- Снимки
 
 БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО - 23.08.2013Благодарствено писмо до Управляващия и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013


 СЪОБЩЕНИЕ - 20.03.2013

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 и във връзка с изпълнение на Договор за „Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване - Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник“, уведомява, че:

- Приключиха дейностите по монтажа, инсталационните работи и първоначалните изпитвания на доставеното оборудване, предмет на договора;
- На 15 март 2013г. успешно е въведена в експлоатация „Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник“;

Проект BG161PO003-2.1.13-0042 „Технологична модернизация в Микони ООД”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България
 
 СЪОБЩЕНИЕ - 19.02.2013

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001, уведомява, че във връзка с изпълнение на Договор за „Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване - Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник“:
- На 11 февруари 2013г. в производствената база на Микони ООД е извършена доставката на технологичното оборудване, предмет на договора;
- Монтажът, инсталационните дейности и първоначалните изпитвания на доставеното оборудване ще продължат 5 седмици;
- Окончателното въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване - Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник, се очаква да бъде на 15 март 2013г.

Проект BG161PO003-2.1.13-0042 „Технологична модернизация в Микони ООД”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

- Снимки
 
 СЪОБЩЕНИЕ - 10.12.2012

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител - открит избор с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване - Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник“, по проект „Технологична модернизация в Микони ООД”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и съгласно Решение № 18 от 10.10.2012г. за определяне на изпълнител, е сключен Договор между:
„МИКОНИ“ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 и определения за изпълнител кандидат „САЛВАНИНИ ИТАЛИЯ“ АД.

- Информация за сключен договор
 
 СЪОБЩЕНИЕ - 17.09.2012

„МИКОНИ" ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 открива процедура, съгласно ПМС 55 от 2007 г., за определяне на изпълнител - открит избор с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване - Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник", по проект „Технологична модернизация в Микони ООД", с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

- Тръжна документация
 
 СЪОБЩЕНИЕ - 10.09.2012

МИКОНИ ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 "Технологична модернизация в „Микони" ООД" по Операция BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.
 
 


Новини
Посещение на изложение HANNOVER MESSE 2016
Повече информация